3/31/2008

אין זימבאבווע גייט מען מיט קאפלעך?


איך קוק מיר היינט די נייעס אויף גוגל און איך ווער געוואר אז די תימנ'ע פון אונזער שטעטל זענען גאר אפגעפלויגן קיין זימבאבווע און ארבעטן ביי די וואלן דארט.

א קליינע וועלט!...

1 Comments:

At 4/16/2008 12:28:00 PM , Anonymous Anonymous said...

waiting for a new ferd`s shtick

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home