3/18/2008

נישט נאר רבי'ס מאכט מען נאך...רעדנדיג פון שפילצייג, כאפט א בליק אויף דעם ווידיאו. איר ווייסט וועלכע בעל חי דאס איז?

אלזא, דאס איז גאר נישט קיין בעל חי נאר בלויז פלאסטיק, אייזן און אביסל כעמיקאלן. א ראבאט, אין אנדערע ווערטער.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home