3/19/2008

קינדער אין שדרות פארשטעלן זיך פאר קאסאם מיסילס


עס איז גאר נישט קיין וויץ. קינדער אין די שטאט שדרות, וואס ליידט פון די אראבישע קאסאם ראקעטס וואס הערן נישט אויף צו ארויסגעשאסן ווערן דורך די ממזרים, טוען זיך פארשטעלן לכבוד פורים פאר קאסאם מיסילס!

א אידישע קאפ.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home