3/19/2008

פאקס ניוז איז שוין אדע-אדע-לויאדא....

דער רעפובליקאנער זשאן מעקעין האט ווי עס זעט זיך אויס אויפגעכאפט עפעס ווערטער אין זיין באזוך אין ארץ ישראל, און ער האט עס איבערגעגעבן פאר זיינע פריינט אין פאקס ניוז. אומר ושותה, אנגעטרונקען ווי לוט האבן די חברה דארט ארויפגעלייגט א נארישע נייעס אזוי אז אלע אינגעלייט וואס זיצן אויפן אינטערנעט זאלן קענען לאכן אין די פויסטן פון זייער ביטערן טעות.

לייענט גוט דורך דעם נייעס און כאפט א לאך לכבוד פורים...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home